Biakło

2 wpisy

Góra Biakło, skalisty szczyt leżący w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Olsztyn oraz rezerwatu Sokole Góry. Wznosi się na wysokość 340 m n.p.m.