Park Etnograficzny

2 wpisy

Park etnograficzny (inaczej skansen) jest to rodzaj muzeum, które znajduje się na świeżym powietrzu. Najczęściej prezentuje obiekty związane z kulturą i historią danego regionu. Przykładowo „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie czy Park Etnograficzny w Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej.