zamek

8 wpisów

Zamek jest częstym celem naszych wycieczek. Mieszkamy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, więc zamków i warowni w najbliższej okolicy mamy całkiem sporo.

Może kiedyś uda się opisać wszystkie zamki znajdujące się na Szlaku Warowni Jurajskich.